Hedehusene

Fremtidens skole ligger i Høje-Taastrup

Læringshus Nærheden er Danmarks første folkeskole designet til 100 pct. projektbaseret undervisning. Foto må frit benyttes ved omtale af Læringshus Nærheden. Akkrediteres BAM Danmark.

Onsdag den 3. november 2021 indvier Høje-Taastrups Borgmester Michael Ziegler Læringshus Nærheden – den første folkeskole i Danmark som fra første streg er designet til fremtidens undervisning og læring.

Læringshus Nærheden bliver Danmarks første skole med hundrede procent projektbaseret undervisning. Den er opført uden traditionelle klasseværelser men til gengæld med masser af fleksible fællesrum og værksteder på alle etager.

Skolen er udviklet i samarbejde med lærere og pædagoger samt et Advisory Board med repræsentanter fra bl.a. LEGO Education, Undervisningsministeriet, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet. Teknologisk Institut, DSV, Microsoft, Apple, DTU og Københavns Professionsskole.

Resultatet er en bygning med fokus på motiverende pædagogiske rammer, der gør eleverne til nysgerrige, kreative og aktive deltagere i samfundet.

En pædagogisk vision for fremtiden

Borgmester Michael Ziegler glæder sig over det vellykkede byggeri, der er resultatet af et succesfuldt samarbejde mellem mange partnere – og af kommunens store fokus på læring. Han siger:

”Læringshus Nærheden er tænkt som en optimal ramme omkring børns læring. I Høje-Taastrup besluttede vi os for fem år siden for at undersøge, hvad der bliver vigtige kompetencer i fremtiden, før vi kastede os ud i at bygge nye skoler til fremtidens borgere. Vi ville forstå, hvad der giver børn det lys i øjnene, der motiverer dem til læring. Hvad gør dem kreative og kritisk tænkende – til aktive borgere og deltagere i samfundet.”

Michael Ziegler forklarer om den pædagogiske vision, at børn skal lege og indlære det 21. århundredes kompetencer i et læringsmiljø baseret på værksteder.

”Læringshus Nærheden er en oversættelse af de pædagogiske visioner, vi har arbejdet med. Vi står med et byggeri af høj kvalitet efter en vellykket byggeproces i tæt samarbejde med de arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har virkeliggjort visionerne. Nu er det børnenes, lærernes og borgernes tur til at opdage de muligheder, der er i huset.”

Virkelighedsnær undervisning

Læringshus Nærheden er opført som en science-skole, hvor metoder og indsigter om naturvidenskab og teknologi indgår naturligt i elevernes projektbaserede forløb. Og det afspejles i arkitekturen. Hanne Pedersen fra tegnestuen Kjaer & Richter, der sammen med arkitektfirmaet Christensen & Co. har tegnet bygningen siger:

”De pædagogiske visioner er implementeret konsekvent i bygningen, og det har kunnet lade sig gøre, fordi Høje-Taastrup Kommune var så tydelig omkring, hvad de ville. Undervisningen skal være virkelighedsnær, projektbaseret og meningsfuld for børnene. Derfor er der værksteder på alle etager, så børnene kan bevæge sig rundt i fleksible læringsrum.”

Bag Læringshus Nærheden står også Christensen & Co Arkitekter, der sammen med Kjaer & Richter i 2018 vandt en projektkonkurrence om opgaven. Thomas Nørgaard, partner og arkitekt hos Christensen og CO Arkitekter siger:

”Man har mange visuelle oplevelser, når man bevæger sig rundt i huset. Det orienterer sig også mod uderummet, hvor undervisningen kan trækkes ud i det fri. Man kan se, at bygningen er et værksted, som orienterer sig mod verden udenfor og den virkelighed, som børnene skal møde i deres fremtidige arbejdsliv.”

Inddragelse af det lokale erhvervsliv

Læringshus Nærheden ligger i et nyopført beboelseskvarter i Hedehusene, og ambitionen er, at bygningens uderum og stueetage er åbent for borgere og foreninger med en usynlig overgang mellem Læringshuset og de offentlige rum.

Det er BAM Danmark, der har opført de i alt 18.500 kvadratmeter i Læringshus Nærheden. Administrerende direktør for BAM Danmark Bo Svendsen siger:

”Læringshus Nærheden er et meget spændende skolebyggeri. Et multifunktionsbyggeri med et visionært udgangspunkt, som vi er stolte af at have fået lov til at bygge. Med Høje-Taastrup Kommune som bygherre har der været klare linjer omkring, hvordan der skulle prioriteres i byggeprocessen. Der ligger en stor faglighed bag de valg, der er taget, og det er blevet et skolebyggeri med en høj grad af kompleksitet og kvalitet, skabt præcis til de børn og voksne, som skal bruge det i fremtiden.”

Læringshus Nærheden rummer 0. til 9. klassetrin samt SFO, klub og en daginstitution. Tanken er, at skolen skal have et nært samarbejde med de lokale virksomheder, så de inddrages i skolens undervisning.

Kommentarer